Chovateľstvo

Africký mor ošípaných

Africky mor osípanych aktualne 2024

Africký mor ošípaných, známy aj ako africká prasacia morová horúčka (ASF), je vysoko nákazlivé a často smrteľné vírusové ochorenie, ktoré postihuje prasatá. Toto ochorenie spôsobuje vírus z rodiny Asfarviridae a môže infikovať domáce aj divé prasatá. Šíri sa priamym kontaktom medzi infikovanými a zdravými zvieratami alebo nepriamo prostredníctvom kontaminovaného materiálu, ako sú krmivá, oblečenie a vozidlá.

Na liečbu alebo prevenciu afrického moru ošípaných zatiaľ neexistuje žiadna vakcína, preto je hlavným spôsobom boja proti chorobe eliminácia infikovaných zvierat a dôsledné dodržiavanie biosekuritných opatrení. Ochorenie má vážne ekonomické dôsledky, najmä v krajinách s významným chovom prasiat, pretože môže spôsobiť veľké straty v produkcii mäsa a ovplyvniť medzinárodný obchod s prasačím mäsom.

 

Čo je Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných (SK skratka AMO, EN skratka ASF) je vírusové ochorenie, ktoré postihuje domáce ošípané, diviaky a iné sviňovité. Pre ľudí nie je nákazlivý.

História

Africký mor ošípaných (ASF) má svoj pôvod v subsaharskej Afrike, kde je endemický už desaťročia. Presný pôvod vírusu nie je známy, ale predpokladá sa, že pochádza od divo žijúcich sviňovitých, ako sú diviaky bradavičnaté.

Do Európy bol ASF prvýkrát zavlečený v 50. rokoch 20. storočia, pravdepodobne kontaminovaným kuchynským odpadom z leteckej dopravy. Druhá vlna nákazy sa začala v roku 2007 v Gruzínsku a odtiaľ sa rozšírila do celého Kaukazu a neskôr do východnej a strednej Európy. Na Slovensko bol AMO prvýkrát zavlečený v roku 2019.

Šírenie moru je spôsobené kontaktom medzi infikovanými a zdravými zvieratami. Vírus sa môže prenášať priamym kontaktom, kontaminovaným krmivom alebo vodou, alebo kontaktom s kontaminovaným prostredím. Diviaky zohrávajú kľúčovú úlohu v šírení ASF, pretože sú voči vírusu pomerne odolné a dokážu ho preniesť na veľké vzdialenosti.

Prevencia ASF spočíva v dodržiavaní prísnych hygienických opatrení v chovoch ošípaných, likvidácii kontaminovaného materiálu a zamedzení kontaktu domácich ošípaných s diviakmi. V prípade akéhokoľvek podozrivého prípadu je dôležité kontaktovať veterinárnu správu.

 

Čo spôsobuje Africký mor ošípaných

Africký mor ošípaných (ASF) je spôsobený vírusom z rodu Asfaviridae. Vírus napáda imunitný systém ošípaných a spôsobuje zlyhanie orgánov.

Existuje viacero kmeňov vírusu ASF, ktoré sa líšia mierou virulencie. Niektoré kmene sú vysoko virulentné a spôsobujú rýchly priebeh choroby s vysokou úmrtnosťou, zatiaľ čo iné kmene sú mierne virulentné a môžu viesť k chronickému ochoreniu.

 

Priebeh ochorenia

Priebeh moru sa môže líšiť v závislosti od kmeňa vírusu a závažnosti infekcie. Vo všeobecnosti sa však dá rozdeliť do troch fáz:

 

1. Akútna fáza

Táto fáza trvá od 3 do 10 dní.

 

Najčastejšie príznaky sú:

 • Vysoká horúčka (nad 40°C)
 • Apatia, slabosť
 • Strata chuti do jedla
 • Hnačky
 • Zápal pľúc
 • Podliatiny pod kožou, na slizniciach a vnútorných orgánoch

V tejto fáze je úmrtnosť veľmi vysoká 85-100%.

 

2. Poakútna fáza:

Táto fáza trvá od 10 do 21 dní. Príznaky sú miernejšie ako v akútnej fáze, ale zvieratá stále nie sú zdravé.

Môžu sa vyskytnúť:

 • Chronický zápal pľúc
 • Artritída
 • Myokarditída
 • Neurologické poruchy

Úmrtnosť v tejto fáze je nižšia, ale stále môže dosiahnuť 50%.

 

3. Chronická fáza:

Táto fáza sa vyskytuje len u niektorých zvierat. Zvieratá sa zdajú byť zdravé, ale stále vylučujú vírus a môžu nakaziť iné zvieratá.

Dôležité

 • Mor je pre ošípané smrteľné ochorenie.
 • Neexistuje žiadna liečba ani vakcína.
 • Prevenciu predstavuje dodržiavanie prísnych hygienických opatrení v chovoch ošípaných, likvidácia kontaminovaného materiálu a zamedzenie kontaktu domácich ošípaných s diviakmi.
 • V prípade akéhokoľvek podozrivého prípadu je dôležité kontaktovať veterinárnu správu.
 • Mor nie je prenosný na ľudí. 
 • Konzumácia mäsa a produktov z mäsa infikovaných zvierat je však pre ľudí smrteľne nebezpečná.

 

Príznaky

Africký mor ošípaných (ASF – African Swine Fever) je vážne vírusové ochorenie, ktoré postihuje domáce prasatá a diviaky. Tento mor je veľmi nákazlivý a často končí smrťou infikovaných zvierat. Hlavné príznaky Afrického moru ošípaných sú:

 • vysoká horúčka: jedným z prvých a najvýraznejších príznakov je vysoká horúčka, ktorá môže dosiahnuť až 42 °C.
 • nedostatok energie a letargia: zvieratá sa zdajú byť neaktívne a unavené.
 • strata chuti do jedla: postihnuté prasatá často prestávajú jesť.
 • začervenanie kože a kožné vyrážky: najmä na svetlejších častiach kože, ako sú brucho a vnútorné strany končatín, sa môžu objaviť viditeľné začervenania a vyrážky.
 • poruchy dýchania: zvieratá môžu trpieť kašľom, ťažkosťami s dýchaním a výtokom z nosa.
 • krvácanie z nosa a ďalších telesných otvorov: je spôsobené poruchami zrážanlivosti krvi.
 • potenie: v dôsledku horúčky môže dôjsť k zvýšenému poteniu.
 • kolaps a náhla smrť: v mnohých prípadoch môže ochorenie rýchlo postupovať až k náhlemu úhynu zvieraťa.

Bohužiaľ, na mor neexistuje vakcína ani liečba a prevencia spočíva v zabezpečení a riadení pohybu zvierat, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia.

 

Testy

Na diagnostikovanie afrického moru ošípaných sa používajú rôzne typy testov, ktoré sú zamerané na detekciu vírusu alebo jeho genetického materiálu vo vzorkách z infikovaných zvierat. Tu sú hlavné metódy testovania používané na detekciu ASF:

 • RT-PCR je štandardnou metódou na zistenie ochorenia v krvi alebo tkanivách zvieraťa. Je veľmi špecifická a citlivá, čo umožňuje detekovať aj veľmi nízke úrovne vírusovej RNA moru.
 • ELISA sa používa na detekciu protilátok proti vírusu moru v sére zvieraťa. Tento test pomáha zistiť, či malo zviera kontakt s vírusom a vyvinulo imunitnú reakciu. 
 • Imunohistochemická analýza: test sa vykonáva na tkanivových vzorkách a slúži na vizuálne zistenie antigénov vírusu moru v tkanivách pomocou špecifických protilátok.
 • Sekvenovanie DNA: pri podozrení na nové alebo odlišné kmene moru sa môže vykonať sekvenovanie DNA, aby sa presne identifikovala genetická štruktúra vírusu.

Tieto testy sú kritické nielen pre diagnózu a liečbu, ale aj pre epidemiologické sledovanie a kontrolu šírenia choroby v populáciách ošípaných. Kvôli vysokému riziku šírenia a jeho vplyvu na poľnohospodárstvo je rýchla a presná diagnostika nevyhnutná.

Úmrtnosť

Úmrtnosť spôsobená africkým morom ošípaných je veľmi vysoká a môže dosiahnuť až 100% v závislosti od konkrétneho vírusového kmeňa a odolnosti zasiahnutej populácie ošípaných. Toto ochorenie je známe svojou schopnosťou spôsobiť rozsiahle straty v chovoch domácich prasiat aj u populácií diviakov.

Rôzne kmene vírusu majú rôznu virulenciu, čo znamená, že niektoré kmene môžu byť smrteľnejšie ako iné. Všeobecne však aj menej virulentné kmene môžu mať vysokú úmrtnosť, najmä ak infikujú zraniteľné populácie bez predchádzajúcej expozície alebo imunity.

Vzhľadom na to, že neexistuje vakcína alebo špecifická liečba, manažment ochorenia závisí predovšetkým od preventívnych opatrení, ako sú kontrola pohybu zvierat a rýchla likvidácia infikovaných alebo expozíciou postihnutých zvierat na minimalizáciu šírenia vírusu.

Vzhľadom na vysokú smrteľnosť a potenciál rýchleho šírenia je považovaný za jednu z najdeštruktívnejších chorôb pre chovy ošípaných a je hlavnou obavou pre poľnohospodárske a veterinárne orgány na celom svete.

Liečba

Africký mor ošípaných je vírusové ochorenie, pre ktoré zatiaľ neexistuje špecifická liečba ani vakcína. 

Prevencia 

Správne preventívne stratégie môžu pomôcť zabrániť vstupu a šíreniu vírusu v chovoch. Tu sú niektoré z najdôležitejších opatrení, ktoré by mali byť implementované:

 

 • Jedno z najdôležitejších opatrení je zabezpečenie, aby vírus nevstúpil do chovu. To zahŕňa:
  • Oplotenie farmy a zabezpečenie všetkých vstupov.
  • Dezinfekcia vozidiel a vybavenia vstupujúceho na farmu. 
  • Zavedenie spŕch a prezliekacích miestností pre personál a návštevníkov.
  • Kontrola prístupu pre ľudí a iné zvieratá na farmu.
 • Kontrola pohybu zvierat, obmedzenie pohybu ošípaných do a z farmy, najmä v oblastiach, kde je známe šírenie.
 • Použitie iba certifikovaného, bezpečného krmiva a vody. Je dôležité vyhnúť sa kŕmeniu zvierat kuchynskými zvyškami alebo iným potenciálne kontaminovaným materiálom.
 • Monitorovanie a rýchla reakcia. Pravidelné zdravotné prehliadky a rýchle hlásenie akýchkoľvek príznakov ochorenia alebo nezvyčajného úhynu zvierat.
 • Vzdelávanie farmárov a pracovníkov na farmách o príznakoch moru a dôležitosti rýchleho hlásenia podozrení.
 • Eliminácia infikovaných zvierat. Rýchla a humánna likvidácia všetkých zvierat v kontakte s infikovaným jedincom, ako aj dôkladné čistenie a dezinfekcia postihnutých oblastí.
 • Legislatívne a regulatívne opatrenia. Dodržiavanie všetkých miestnych a národných zákonov týkajúcich sa kontrolných opatrení a obchodu so živými zvieratami alebo ich produktmi.
 • Vzdelávanie a osveta. Rozšírenie informácií medzi farmármi, obchodníkmi so zvieratami a verejnosťou o rizikách a prevencii moru.
 • Spolupráca s veterinárnymi autoritami. Tvorba úzkej spolupráce s miestnymi a národnými veterinárnymi službami pre rýchlu reakciu na prípady alebo podozrenia na ASF.

 

Tieto preventívne opatrenia sú nevyhnutné nielen na ochranu individuálnych farmárskych operácií, ale aj na ochranu celonárodného poľnohospodárstva a ekonomiky pred devastujúcimi dopadmi afrického moru ošípaných.