Chovateľstvo

Vápenka, svrab behákov hydiny

vapenka svrab hrabakov hydiny

Čo je vápenka alebo svrab behákov hydiny? 

Vápenka, známa aj ako svrab behákov, je ochorenie hydiny spôsobené roztočom z čeľade Acaridae. Tieto roztoče sa usídľujú medzi a pod šupinami behákov vtákov, kde sa živia epidermou a vylučujú dráždivú látku. Táto látka spôsobuje svrbenie, podráždenie a tvorbu kôr a šupín na behákoch. V závažných prípadoch môže dôjsť k zhrubnutiu a deformácii behákov, ochrnutiu, strate peria a celkovému oslabeniu vtáka.

 

Príznaky vápenky:

Príznaky vápenky (svrabu behákov) u hydiny:

 • Svrbenie a podráždenie behákov: toto je jeden z najvýraznejších príznakov. Vtáky si často ošklbávajú perie na postihnutých miestach, aby zmiernili svrbenie.
 • Šupinatosť a tvorba kôr na behákoch: v dôsledku dráždenia roztočmi dochádza k nadmernému rohovateniu kože, čo sa prejavuje ako zhrubnutie a olupovanie kože. Na behákoch sa môžu vytvárať aj kôry.
 • Zhrubnutie a deformácia behákov: v chronickej fáze ochorenia môžu beháky vtákov zhrubnúť a deformovať sa.
 • V závažných prípadoch: môže dôjsť k ochrnutiu behákov, strate peria v okolí behákov a celkovému oslabeniu vtáka.

Ak spozorujete akékoľvek z týchto príznakov u vašej hydiny, je dôležité čo najskôr kontaktovať veterinára.

 

Prenos vápenky

Vápenky u hydiny sa šíri dvoma hlavnými spôsobmi:

Priamy kontakt:

Najčastejším spôsobom prenosu je priamy kontakt s infikovanou hydinou. To sa môže stať pri spoločnom chove infikovanej a zdravej hydiny. Ak sú vtáky z rôznych chovov umiestnené spolu, môžu si ľahko preniesť roztoče. Bojoch a párení medzi vtákmi môžu tiež viesť k prenosu roztočov.

Nepriamy kontakt:

Menej časté, ale stále možné, je šírenie vápenky prostredníctvom kontaminovaných predmetov. Roztoče môžu prežiť mimo hostiteľa niekoľko dní a môžu zostať na, podstielke, bidlách a hniezdach a náradí a pomôckach používaných v chove hydiny, ako sú hrabličky a metly. Preto je dôležité dezinfikovať kurín a starať sa o hygienu v chove. 

Prevencia

Prevencia je kľúčová v boji proti vápenke a pomáha udržiavať zdravie vašej hydiny. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste zabránili vzniku a šíreniu tohto ochorenia:

Udržujte čistý a hygienický kurín:

 • Pravidelne čistite a dezinfikujte kurín: vymieňajte pravidelne podstielku, čistite všetky povrchy v kuríne a udržujte čisté aj okolie kurína. 
 • Odporúča sa čistiť kurín týždenne, najmä počas teplých a vlhkých mesiacov.
 • Používajte vhodný dezinfekčný prostriedok určený pre chovy hydiny.

Poskytnite vtákom čerstvú podstielku:

 • Pravidelne vymieňajte podstielku za čerstvú, suchú podstielku.
 • Vhodnými materiálmi na podstielku sú hobliny, slama, alebo drevné peletky.
 • Vyhnite sa používaniu pilín, pretože môžu dráždiť dýchacie cesty vtákov.

Dezinfikujte bidlá a hniezda:

 • Bidlá a hniezda by sa mali pravidelne čistiť a dezinfikovať.
 • Môžete ich umyť horúcou mydlovou vodou a následne opláchnuť čistou vodou.
 • Po vyschnutí ich môžete dezinfikovat vhodným dezinfekčným prostriedkom.

Pravidelne kontrolujte vtáky:

 • Pravidelne kontrolujte nohy a beháky vašej hydiny, či nevykazujú známky vápenky, ako je svrbenie, šupinatenie, zhrubnutie alebo deformácia.
 • Čím skôr odhalíte ochorenie, tým ľahšie a rýchlejšie ho možno liečiť.

Udržujte prostredie bez stresu:

 • Stres môže oslabiť imunitný systém vtákov a urobiť ich náchylnejšími na ochorenia, vrátane vápenky.
 • Zabezpečte vtákom dostatok priestoru, svetla, vetrania a vhodnú stravu s potrebnými živinami.
 • Vyhnite sa zbytočnému stresu, ako je hlučné prostredie, časté manipulácie a prehnané stiesnenie v kuríne.

Karanténa pre nové vtáky:

 • Predtým, ako nové vtáky spojíte so zvyškom kŕdľa, umiestnite ich do karantény na dobu minimálne 2 týždne.
 • Počas karantény ich sledujte, či nevykazujú známky choroby.
 • Nové vtáky by mal pred vstupom do kŕdľa vyšetriť veterinár.

Zabráňte kontaktu s infikovanou hydinou:

 • Neumiestňujte svoju hydinu na miesta, kde predtým žila infikovaná hydina.
 • Ak navštevujete iné chovy hydiny, prezúvajte sa pred vstupom a po opustení chovného priestoru.
 • Vydezinfikujte si obuv a oblečenie, aby ste predišli prenosu patogénov.

Dodržiavaním týchto preventívnych opatrení môžete pomôcť chrániť svoju hydinu pred vápenkou a inými parazitmi.

Ako liečiť vápenku?

Liečba vápenky pozostáva z dvoch hlavných zložiek:

Aplikácia antiparazitických prípravkov:

Existuje viacero typov antiparazitických prípravkov, ktoré sa používajú na liečbu vápenky:

 • Spreje: sa aplikujú priamo na postihnuté beháky vtákov.
 • Roztoky: sa používajú na namáčanie behákov vtákov.
 • Injekcie: sa aplikujú veterinárom pod kožu vtáka.
 • Dôležité je dodržiavať pokyny veterinára a návod na použitie antiparazitického prípravku.

 

Dezinfekcia prostredia:

Okrem liečby vtákov je dôležité dezinfikovať aj prostredie, v ktorom žijú. To zahŕňa:

 

Ako dlho trvá liečba vápenky?

Všeobecne sa liečba vápenky pohybuje v rozmedzí od 2 do 6 týždňov. V niektorých prípadoch môže byť potrebná aj dlhšia liečba. Je dôležité dodržať celý liečebný plán veterinára. Počas liečby by sa hydina nemala chovať s ostatnými vtákmi. Je dôležité sledovať vtáky po liečbe, aby ste sa uistili, že sa vápenka nevrátila.

Ak máte podozrenie, že vaše vtáky trpia vápenkou, je dôležité čo najskôr kontaktovať veterinára. Veterinár vám pomôže diagnostikovať ochorenie a odporučí vhodnú liečbu.

Je vápenka hrabákov smrtelná?

Nie, vápenka hrabákov nie je vo väčšine prípadov smrteľná. Avšak, ak sa nelieči, môže viesť k vážnym sekundárnym infekciám a oslabeniu vtákov, v extrémnych prípadoch aj k úmrtiu.