Chovateľstvo

Kohút a jeho rola v chove sliepok

kohut chov sliepok

Kohút zohráva v kŕdli sliepok dôležitú úlohu, a to ako z hľadiska reprodukcie, tak aj z hľadiska sociálnej štruktúry a ochrany. V tomto článku si povieme či je potrebné mať pri chove sliepok na vajcia alebo mäso kohúta v chove sliepok. Kohút je v chove sliepok nenahraditeľný. Prináša doň mnoho benefitov a je dôležitou súčasťou kŕdľa. Ak uvažujete o chove sliepok, zvážte aj zaobstaranie kohúta, aby ste im zaistili optimálne životné podmienky.

 

Čo robí kohút v chove?

Kohút v chove sliepok zohráva dôležitú úlohu, a to hneď z viacerých dôvodov:

Reprodukcia sliepok s kohútom

Kohút je jediný samec v kŕdli sliepok a jeho hlavnou úlohou je oplodňovať ich vajcia. Má na to špeciálny orgán nazývaný kloaka, ktorým pri párení prenáša spermie do vajcovodu sliepky. Kohút je mimoriadne plodný a dokáže oplodniť až 100 vajec za týždeň. Pre optimálnu znáškovosť vajec je ideálne mať v kŕdli aspoň jedného kohúta na 10 až 15 sliepok.

Sociálna štruktúra a ochrana

Kohút je vodcom kŕdľa a udržiava medzi sliepkami sociálny poriadok. Chráni kurčatá a sliepky pred predátormi varovaním pred nebezpečenstvom a odháňaním predátorov. Zvoláva sliepky na potravu a v noci ich usadzuje na hradlo. Prejavuje sliepkam náklonnosť a stará sa o ne. Kohút je pre sliepky dôležitým zdrojom informácií. Komunikuje s nimi pomocou rôznych vokalizácií a reči tela. Sliepky sa od kohúta učia, ako sa orientovať v okolí, ako hľadať potravu a ako sa vyhnúť nebezpečenstvu.

 

Koľko sliepok na kohúta?

Ideálny pomer sliepok a kohútov v chove závisí od rôznych faktorov, ako napríklad od plemena sliepok, veľkosti chovu a dostupného priestoru.

Všeobecne sa odporúča:

 • Minimálny pomer: 1 kohút na 10 až 15 sliepok. To znamená, že ak máte 10 sliepok, mali by ste mať aspoň 1 kohúta.
 • Optimálny pomer: 1 kohút na 6 až 7 sliepok. Pri tomto pomere má kohút dostatok sliepok na oplodnenie vajec a zároveň nie je pre sliepky príliš agresívny.
 • Veľké plemená sliepok: pre veľké plemená sliepok, ako napríklad Plymouth Rock alebo Wyandotte, môže stačiť 1 kohút na 8 až 10 sliepok.
 • Ľahké plemená sliepok: pre menšie/ľahké plemená sliepok, ako napríklad Leghorn alebo Rhode Island Red, môže stačiť 1 kohút na 5 až 6 sliepok.

Je dôležité poznamenať, že toto sú len všeobecné odporúčania. Váš individuálny pomer sliepok a kohútov môže byť odlišný v závislosti od vašich konkrétnych potrieb a situácie.

Niektoré plemená sliepok sú aktívnejšie a temperamentnejšie ako iné. Pre tieto plemená môže byť potrebný menší pomer sliepok a kohúta, aby sa predišlo agresivite kohúta voči sliepkam. V menšom chove s menším priestorom je tiež potrebný menší pomer sliepok a kohúta, aby sa predišlo preplneniu a stresu. Kohúty potrebujú dostatok priestoru na pohyb a prenasledovanie sliepok. Ak nemáte dostatok priestoru, môže byť potrebný nižší pomer sliepok a kohútov. Ak chcete chovať sliepky na vajcia, je dôležité mať dostatok kohútov na oplodnenie všetkých vajec. Ak chcete chovať sliepky len na mäso, kohút nie je potrebný.

Ako vybrať kohúta?

Výber kohúta do chovu sliepok je dôležitá úloha, keďže kohút zohráva kľúčovú úlohu v reprodukcii, sociálnej štruktúre a ochrane kŕdľa. Pri výbere kohúta je dôležité zvážiť nasledovné faktory:

Zdravie a vzhľad

Vyberajte si kohúta, ktorý je aktívny, energický a má pekné perie. Kohút by mal mať zdravý vzhľad, čisté oči a nepoškodený zobák a nohy. Dbajte na to, aby kohút nemal známky chorôb alebo parazitov.

Povaha kohúta

Je dôležité vybrať si kohúta s dobrou povahou, ktorý je priateľský k sliepkam a nie je agresívny.

Kohút by nemal šikanovať sliepky, ale mal by sa k nim správať s rešpektom. Sledujte správanie kohúta k ostatným sliepkam a vyberte si takého, ktorý sa k nim správa ohľaduplne a chráni ich.

Plemeno kohúta

Ak máte v chove sliepky rôznych plemien, zvážte výber kohúta rovnakého plemena, aby ste predišli kríženiu a prípadným zdravotným problémom u kurčiat. Niektoré plemená kohútov sú známe svojou miernou povahou, ako napríklad kohúty plemena Leghorn alebo Sussex, zatiaľ čo iné plemená, ako napríklad kohúty plemena Bojanovka, môžu byť temperamentnejšie.

Vek kohúta

Je vhodné vybrať si kohúta vo veku okolo 4 až 6 mesiacov, kedy je už dostatočne zrelý a vyvinutý, ale zároveň nie je príliš starý. Príliš mladý kohút nemusí byť dostatočne skúsený na vedenie kŕdľa a ochranu sliepok, zatiaľ čo príliš starý kohút môže byť menej aktívny a plodný.

Pamätajte, že výber kohúta je dôležitým rozhodnutím, ktoré ovplyvní pohodu a produktivitu vášho chovu sliepok. Venujte dostatok času výberu a zvážte všetky spomenuté faktory, aby ste si vybrali kohúta, ktorý bude ideálnym prínosom pre váš kŕdeľ.

 

Je potrebné na liahnutie sliepok z vajíčka kohút?

Ak chcete sliepky chovať len na produkciu vajec kohút nie je potrebný. Avšak, ak chcete sliepky chovať aj na rozmnožovanie a liahnutie kurčiat, kohút je potrebný. Kohút oplodňuje vajcia sliepok, čím dochádza k ich vývoju a liahnutiu kurčiat z vajíčka. 

Čo ak nemáte kohúta?

Ak nemáte v chove sliepok kohúta, má to určité následky:

Produkcia vajec

Sliepky budú znášať vajcia aj bez kohúta. Tieto vajcia sa však nazývajú neoplodnené vajcia a nie sú vhodné na liahnutie kurčiat. Neoplodnené vajcia majú rovnakú nutričnú hodnotu ako oplodnené vajcia, takže ich môžete bez obáv konzumovať. Niektorí ľudia preferujú chuť neoplodnených vajec, pretože nemajú tak výraznú chuť žĺtka ako oplodnené vajcia.

Rozmnožovanie

Bez kohúta sa sliepky nemôžu rozmnožovať prirodzene. 

Sociálna štruktúra v chove sliepok

Kohút hrá v kŕdli sliepok dôležitú úlohu pri udržiavaní sociálnej štruktúry a hierarchie. Bez kohúta môže v kŕdli dochádzať k bojom a šikane medzi sliepkami. Dominantná sliepka môže prevziať niektoré úlohy kohúta, ako napríklad ochranu kŕdľa pred predátormi. Avšak, sliepka nedokáže plne nahradiť kohúta v jeho úlohách, a preto môže v kŕdli bez kohúta dochádzať k určitej nestabilite a stresu.

 

Výhody chovu sliepok bez kohúta

 • Tichšie prostredie: kohúty sú známe tým, že v ranných hodinách kokrhujú, čo môže byť pre niekoho rušivé.
 • Menšie riziko agresivity: niektoré kohúty môžu byť agresívne voči sliepkam, najmä v období párenia. V chove bez kohúta sa toto riziko eliminuje.
 • Jednoduchšia údržba: chov sliepok bez kohúta je vo všeobecnosti jednoduchší a menej náročný na údržbu.

 

Kohút z iného plemena? 

V zásade je možné chovať kohúta z iného plemena v chove sliepok, avšak je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, aby ste sa vyhli potenciálnym problémom:

Kompatibilita plemien

Je dôležité vybrať si plemeno kohúta, ktoré je kompatibilné s plemenami vašich sliepok. Niektoré plemená kohútov sú známe svojou agresívnou povahou voči sliepkam iných plemien. Je vhodné vyberať si kohúta z plemena, ktoré má podobnú veľkosť a temperament ako vaše sliepky. Vyhnite sa kohútom plemien, ktoré sú oveľa väčšie alebo menšie ako vaše sliepky, nakoľko by to mohlo viesť k šikane alebo zraneniam.

Sociálna štruktúra

Kohút z iného plemena môže narušiť sociálnu štruktúru v kŕdli sliepok. V niektorých prípadoch sa kohút z iného plemena môže integrovať do kŕdľa bez problémov, avšak v iných prípadoch môže dochádzať k bojom a šikane medzi kohútom a ostatnými sliepkami. Je dôležité sledovať správanie kohúta a sliepky po jeho zavedení do kŕdľa a v prípade potreby ho oddeliť, ak sa prejavujú agresívne sklony.

Plodnosť

Niektoré plemená kohútov sú menej plodné ako iné. Ak chcete chovať sliepky na produkciu vajec a kurčiat, je dôležité vybrať si kohúta plemena, ktoré je známe svojou dobrou plodnosťou.

V opačnom prípade sa môže znížiť počet oplodnených vajec a vyliahnutých kurčiat.

Chov kohúta z iného plemena v chove sliepok je možný, ale je dôležité zvážiť všetky spomenuté faktory, aby ste predišli potenciálnym problémom. Vždy je vhodnejšie vybrať si kohúta rovnakého plemena ako vaše sliepky, ak je to možné. Ak sa napriek tomu rozhodnete pre kohúta z iného plemena, dôkladne ho sledujte a v prípade potreby ho oddeľte od kŕdľa.

 

Najčastejšie otázky o kohútovi pri chove sliepok

Je kohút v chove sliepok potrebný?

Ak chcete sliepky chovať len na produkciu vajec alebo na mäso, kohút nie je potrebný. Ak však chcete sliepky chovať aj na rozmnožovanie a liahnutie kurčiat, kohút je potrebný. Kohút oplodňuje vajcia sliepok, čím dochádza k ich vývoju a liahnutiu kurčiat z vajec.

Koľko sliepok na jedného kohúta?

Ideálny pomer sliepok a kohútov v chove závisí od rôznych faktorov, ako napríklad od plemena sliepok, veľkosti chovu a dostupného priestoru.

Všeobecne sa odporúča:

 • Minimálny pomer: 1 kohút na 10 až 15 sliepok.
 • Optimálny pomer: 1 kohút na 6 až 7 sliepok.
 • Veľké plemená sliepok: pre veľké plemená sliepok môže stačiť 1 kohút na 8 až 10 sliepok.
 • Menšie plemená sliepok: môže byť potrebný 1 kohút na 5 až 6 sliepok.

Ako vybrať kohúta do chovu?

Pri výbere kohúta do chovu je dôležité zvážiť nasledovné faktory:

 • Zdravie a vzhľad: kohút by mal byť aktívny, energický a mať pekné perie. Mal by mať zdravý vzhľad, čisté oči a nepoškodený zobák a nohy. Dbajte na to, aby kohút nemal známky chorôb alebo parazitov.
 • Povaha: je dôležité vybrať si kohúta s dobrou povahou, ktorý je priateľský k sliepkam a nie je agresívny. Kohút by nemal šikanovať sliepky, ale mal by sa k nim správať s rešpektom. Sledujte správanie kohúta k ostatným sliepkam a vyberte si takého, ktorý sa k nim správa ohľaduplne a chráni ich.
 • Plemeno: ak máte v chove sliepky rôznych plemien, zvážte výber kohúta rovnakého plemena, aby ste predišli kríženiu a prípadným zdravotným problémom u kurčiat. Niektoré plemená kohútov sú známe svojou miernou povahou, ako napríklad kohúty plemena Leghorn alebo Sussex, zatiaľ čo iné plemená, ako napríklad kohúty plemena Bojanovka, môžu byť temperamentnejšie.
 • Vek: je vhodné vybrať si kohúta vo veku okolo 4 až 6 mesiacov, kedy je už dostatočne zrelý a vyvinutý, ale zároveň nie je príliš starý. Príliš mladý kohút nemusí byť dostatočne skúsený na vedenie kŕdľa a ochranu sliepok, zatiaľ čo príliš starý kohút môže byť menej aktívny a plodný.
 • Pôvod: odporúča sa vyberať kohúta z overeného chovu s dobrou povesťou, aby ste mali istotu o jeho zdraví a genetickej predispozícii. Vyhnite sa kohútom z neznámych zdrojov, nakoľko u nich je vyššie riziko chorôb a parazitov.

Koľko sa dožíva kohút?

Priemerná dĺžka života kohúta je okolo 3 až 5 rokov. Táto dĺžka sa však môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov.

Aký maximálne starý kohút má byť v chove?

Neexistuje presná odpoveď na otázku, aký maximálne starý kohút môže byť v chove sliepok. Všeobecne sa však odporúča chovať kohúty vo veku do 5 rokov. Po tomto veku kohúty strácajú plodnosť, aktivitu a vitalitu. Môžu sa u nich vyskytnúť aj zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť starať sa o kŕdeľ a chrániť sliepky. Samozrejme, existujú aj kohúty, ktoré sú vitálne a plodné aj vo vyššom veku. V takýchto prípadoch je dôležité sledovať zdravie a správanie kohúta a v prípade potreby ho vymeniť za mladšieho.

Kedy sa dáva kohút do polievky?

Vek kohúta na jeho vhodnosť do polievky nemá priamy vplyv. Vhodnosť kohúta do polievky závisí od viacerých faktorov, ako napríklad: plemeno, spôsob chovu a podobne. Vo všeobecnosti sa kohúty do polievky dávajú vtedy, keď dosiahnu vek okolo 1 až 2 rokov. V tomto veku sú kohúty už dostatočne zrelé na to, aby ich mäso malo dobrú chuť a konzistenciu, ale nie sú ešte príliš staré, aby bolo tuhé a suché.

Znášajú sliepky menej vajec bez kohúta?

Áno, sliepky znášajú menej vajec bez kohúta. Kohút síce nie je priamo potrebný na produkciu vajec, avšak jeho prítomnosť v kŕdli sliepok má niekoľko pozitívnych vplyvov na znášku. V priemere sliepky bez kohúta znášajú o 10 až 20% menej vajec ako sliepky s kohútom.

Je možné konzumovať oplodnené vajcia?

Áno, oplodnené vajcia je možné bezpečne konzumovať. Neexistuje žiadny rozdiel v chuti, nutričnej hodnote alebo bezpečnosti medzi oplodnenými a neoplodnenými vajcami.

Oplodnené vajcia:

 • Obsahujú žĺtok a bielok, rovnako ako neoplodnené vajcia.
 • Majú rovnakú nutričnú hodnotu ako neoplodnené vajcia, t.j. sú bohaté na bielkoviny, vitamíny a minerály.
 • Sú bezpečné na konzumáciu v akomkoľvek veku, vrátane detí a tehotných žien.
 • Nie je potrebné ich špeciálne upravovať pred konzumáciou.

Je dôležité poznamenať, že:

 • Oplodnené vajcia sa nevyliahnu, ak ich nebudete umelo liahnuť v inkubátore.
 • Oplodnené vajcia môžu mať miernu škvrnu krvi v bielku, ktorá je však neškodná a dá sa odstrániť.
 • Niektorí ľudia môžu mať psychické zábrany voči konzumácii oplodnených vajec.

Ak nemáte žiadne etické alebo psychické výhrady, oplodnené vajcia sú bezpečné a výživné na konzumáciu. Neexistuje žiadny rozdiel v chuti alebo nutričnej hodnote medzi oplodnenými a neoplodnenými vajcami.