Chovateľstvo

Ako často čistiť kurín pre sliepky?

ako casto cistit kurin pre sliepky

Čistenie a dezinfekcia kurína je dôležité z nasledujúcich dôvodov:

 • Zabraňuje šíreniu chorôb: sliepky sú náchylné na rôzne choroby, ktoré sa môžu šíriť cez výkaly, moč, trus a prach. Čistenie a dezinfekcia kurína pomáha odstrániť tieto patogény a znížiť riziko nákazy.
 • Zlepšuje zdravie sliepok: sliepky žijúce v čistom a zdravom prostredí sú menej náchylné na choroby a majú vyššiu kvalitu života.
 • Zvyšuje produkciu vajec: Štúdie ukázali, že sliepky chované v čistých a zdravých kurínoch znášajú viac vajec.
 • Znižuje riziko požiarov: sliepky môžu spôsobiť požiar, ak sa ich výkaly a trus hromadia v kuríne. Čistenie a dezinfekcia kurína pomáha znížiť riziko požiarov.

 

Ako často čistiť kurín pre sliepky?

Frekvencia čistenia kurína pre sliepky závisí od niekoľkých faktorov, ako sú veľkosť kurína, počet sliepok a druh podstielky. 

Tu sú všeobecné odporúčania:

 • Denné údržbové práce: malé úlohy, ako sú odstránenie výkalov a dopĺňanie čerstvej podstielky, by sa mali robiť každý deň. To pomáha udržiavať kurín čistý a znižuje šance na výskyt chorôb.
 • Týždenné čistenie: raz týždenne je dobré vykonať dôkladnejšie čistenie, ktoré zahŕňa odstránenie a výmenu vrstvy podstielky, kontrolu vodných a kŕmnych zariadení a ich čistenie.
 • Hlavné čistenie a dezinfekcia: kompletné čistenie a dezinfekcia kurína by sa mali vykonávať každých niekoľko mesiacov, približne raz za tri až šesť mesiacov. Pri tomto čistení by ste mali odstrániť všetku podstielku, vyčistiť všetky povrchy, zariadenia a vykonávať dôkladnú dezinfekciu.
 • Sezónne čistenie: je vhodné vykonať extra dôkladné čistenie kurína aspoň raz ročne, ideálne na jar alebo na jeseň. To by malo zahŕňať kontrolu a opravu štruktúr, ako sú dvere, okná, strecha a oplotenie.

Je dôležité poznamenať, že tieto odporúčania sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych podmienok a potrieb vašich sliepok. Pri čistení kurína by ste mali vždy dbať na to, aby ste používali bezpečné čistiace prostriedky a metódy, ktoré nebudú škodiť sliepkam.

 

Frekvenciu čistenia kurína je možné upraviť v závislosti od nasledujúcich faktorov:

 • Počet sliepok: čím viac sliepok máte, tým častejšie je potrebné kurín čistiť.
 • Veľkosť kurína: veľké kuríny je možné čistiť menej často ako malé kuríny.
 • Podnebie: v teplých klimatických podmienkach je potrebné kurín čistiť častejšie ako v chladných klimatických podmienkach.

Čím čistiť kurín? 

Na čistenie kurína môžete použiť nasledujúce prípravky:

 • Voda a saponát: voda a saponát sú účinné na odstránenie nečistôt a špiny z kurína.
 • Dezinfekčný prostriedok: dezinfekčný prostriedok pomáha zabiť baktérie, vírusy a plesne, ktoré môžu spôsobiť choroby u sliepok.
 • Prírodné dezinfekčné prostriedky: prírodné dezinfekčné prostriedky, ako je biely ocot, sóda bikarbóna alebo peroxid vodíka, sú bezpečné pre sliepky a účinné na dezinfekciu kurína.

Pri výbere prípravku na čistenie kurína je dôležité zvoliť prostriedok, ktorý je bezpečný pre sliepky. Dezinfekčné prostriedky, ktoré sú bezpečné pre sliepky, sú zvyčajne označené ako “bezpečné pre hydinu” alebo “bezpečné pre hospodárske zvieratá”.

 

Postup, ako vyčistiť kurín pre sliepky

Postup, ako vyčistiť kurín pre sliepky:

 1. Vyveďte sliepky z kurína: sliepky môžete vypustiť do výbehu/záhrady alebo ich umiestniť do prepravky, zatiaľ čo budete kurín čistiť.
 2. Odstráňte všetky trusy a výkaly z kurína a jeho okolia: môžete použiť lopatu alebo metlu na odstránenie trusu a výkalov z podlahy, stien a stropu kurína.
 3. Umyte podlahu, steny a strop kurína vodou a saponátom: použite mydlo a vodu, aby ste odstránili všetok nečistý a zašpinený materiál z kurína.
 4. Vydezinfikujte kurín vhodným dezinfekčným prostriedkom: používajte dezinfekčný prostriedok, ktorý je bezpečný pre sliepky. Postupujte podľa pokynov na etikete dezinfekčného prostriedku.
 5. Nechajte kurín dobre vyschnúť: pred vrátením sliepok do kurína sa uistite, že je kurín úplne suchý.

 

Čo keď už máte roztoče v kuríne?

Ak už máte roztoče v kuríne, je dôležité prijať kroky na ich odstránenie, aby ste ochránili svoje sliepky pred chorobami a nepohodlím.

Ak už máte roztoče v kuríne, je dôležité prijať kroky na ich odstránenie, aby ste ochránili svoje sliepky pred chorobami a nepohodlím.

 

Tu sú kroky, ktoré môžete podniknúť na odstránenie roztočov z kurína:

 1. Vyveďte sliepky z kurína.
 2. Odstráňte všetky trusy a výkaly z kurína a jeho okolia.
 3. Umyte podlahu, steny a strop kurína vodou a saponátom.
 4. Naneste dezinfekčný prostriedok, ktorý je účinný proti roztočom.
 5. Nechajte dezinfekčný prostriedok pôsobiť podľa pokynov na etikete.
 6. Odstráňte dezinfekčný prostriedok.
 7. Nechajte kurín dobre vyschnúť.

 

Okrem toho môžete urobiť aj nasledujúce kroky:

 • Preskúmajte sliepky, či nemajú roztoče: ak áno, môžete ich ošetriť prípravkom proti roztočom.
 • Vydezinfikujte všetky predmety, ktoré mohli prísť do kontaktu s roztočmi: to zahŕňa hniezdne boxy, bidlá, podávače a kŕmidlá.
 • Vyvetrajte kurín, aby ste odstránili všetky roztoče, ktoré mohli prežiť dezinfekciu.

 

Ak sa vám nepodarí odstrániť roztoče z kurína sami, môžete sa obrátiť na veterinára. Veterinár vám môže odporučiť profesionálne ošetrenie, ktoré je účinné proti roztočom.