Chovateľstvo

Choroby hydiny – prehľad s obrázkami

choroby hydiny

Choroby hydiny

Choroby hydiny sú široká kategória chorôb, ktoré môžu postihnúť kurčatá, kačice, husi, perličky a iné vtáky. Choroby môžu byť spôsobené baktériami, vírusmi, parazitmi alebo inými faktormi.

 

Koľko hydiny sa chová na Slovensku v chove? 

Štatistiky o chove hydiny na Slovensku sú dostupné od Štatistického úradu Slovenskej republiky. Podľa údajov za rok 2022 sa na Slovensku chovalo nasledujúce množstvo hydiny:

 • Sliepky: 2,9 milióna kusov – pre mäso, vajcia a perie
 • Kačice: 1,3 milióna kusov –  pre mäso a vajcia
 • Husy: 0,2 milióna kusov – mäso a perie
 • Perličky: 0,01 milióna kusov – mäso a vajcia

 

Z tohto množstva bolo 99 % hydiny chovaných v priemyselných chovoch a 1 % v drobnochovoch.

Počet hydiny na Slovensku sa v posledných rokoch mierne zvyšuje, čo samozrejme znamená aj väčšie riziko zvyniku chorôb u hydiny. 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky: Chov hydiny v roku 2022

 

Čo čú choroby hydiny?

Choroby hydiny sa dajú rozdeliť podľa nasledujúcich kritérií:

 

Podľa príčiny:

 

Niektoré z najbežnejších chorôb hydiny zahŕňajú:

 • Salmonelóza: bakteriálna infekcia, ktorá môže postihnúť vtáky aj ľudí.
 • Newcastleská choroba: vírusová infekcia, ktorá môže byť smrteľná.
 • Marekova choroba: vírusová infekcia, ktorá môže spôsobiť neurologické problémy.
 • Kokcidióza: parazitárna infekcia, ktorá môže spôsobiť hnačku a stratu hmotnosti.
 • Pulloróza: bakteriálna infekcia, ktorá môže spôsobiť hnačku a stratu hmotnosti.

 

Najčastejšie sa vyskytujúce choroby hydiny

Podľa údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ŠVPS SR) sa v roku 2022 v chovoch hydiny na Slovensku najčastejšie vyskytli tieto choroby:

 • Vtáčia chrípka (aviárna influenza) bola najčastejšou chorobou hydiny v roku 2022. V priebehu roka bolo na Slovensku potvrdených 5 ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúcich vtákov a 1 ohnisko u hydiny v domácom chove.
 • Salmonellóza bola druhou najčastejšou chorobou hydiny v roku 2022. V priebehu roka bolo na Slovensku potvrdených 6 ohnísk salmonelózy u hydiny v komerčných chovoch.
 • Kokcidióza bola treťou najčastejšou chorobou hydiny v roku 2022. V priebehu roka bolo na Slovensku potvrdených 10 ohnísk kokcidiózy u hydiny v komerčných chovoch.

 

Okrem týchto chorôb sa v roku 2022 v chovoch hydiny na Slovensku vyskytli aj ďalšie choroby, ako napríklad:

 • Influenzy
 • Kokcidiósy
 • Parazitózy
 • Bakteriálne infekcie
 • Virové infekcie

 

Všetky tieto choroby môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy u hydiny, a preto je dôležité ich včas diagnostikovať a liečiť.

 

Aviárna chripka (vtáčia chrípka) 

Čo spôsobuje vtáčiu chrípku

Vtáčiu chrípku spôsobujú vírusy z čeľade Orthomyxoviridae, ktoré sa môžu ľahko šíriť vzduchom, vodou alebo kontaminovaným povrchom.

Existuje niekoľko rôznych typov vírusov vtáčej chrípky, ktoré môžu postihnúť rôzne druhy vtákov. Niektoré typy vírusov sú vysoko nákazlivé a môžu byť smrteľné pre vtáky.

 

Príznaky vtáčej chrípky

Príznaky vtáčej chrípky sa môžu líšiť v závislosti od typu vírusu a veku vtáka. Medzi bežné príznaky patria:

 • Hnačka
 • Zvracanie
 • Strata chuti do jedla
 • Letargia
 • Smrť

 

Prevencia vtáčej chrípky

Existuje niekoľko opatrení, ktoré možno prijať na prevenciu vtáčej chrípky, vrátane:

 • Udržiavanie čistoty a hygieny v kurníku a okolí.
 • Očkovanie domácej hydiny proti vtáčej chrípke.
 • Zabezpečenie, aby sa domáca hydina nemohla stretnúť s voľne žijúcimi vtákmi.

 

Opatrenia v prípade výskytu vtáčej chrípky

V prípade výskytu vtáčej chrípky je dôležité prijať nasledujúce opatrenia:

 • Izolovať postihnutú hydinu.
 • Informovať veterinárnu správu.
 • Zabezpečiť likvidáciu postihnutej hydiny a jej podkožia.

 

Opatrenia pre verejnosť

Pre verejnosť platí zákaz konzumácie mäsa, vajec a ďalších produktov zo zvierat, ktoré mohli byť vystavené vtáčej chrípke.

 

Výskyt vtáčej chrípky na slovensku

V roku 2023 bol na Slovensku potvrdený výskyt vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v niekoľkých okresoch, vrátane Bratislavy, Trnavy, Nitry, Žiliny a Prešova. U domácej hydiny bol výskyt potvrdený v dvoch chovoch v okrese Bratislava-vidiek.

 

Salmonelóza v chovoch hydiny

Salmonelóza je bakteriálna infekcia, ktorá môže spôsobiť u hydiny rôzne zdravotné problémy, vrátane úhynu. Baktéria salmonely sa môže šíriť cez kontaminované krmivo, vodu alebo podstielku. Salmonelóza v chovoch hydiny je vážny problém, ktorý môže viesť k ekonomickým stratám a zdravotným problémom u ľudí.

 

Príznaky salmonelózy v chovoch hydiny

 • Náhly úhyn hydiny
 • Znížená znáška vajec
 • Hnačky
 • Opuchnuté žlčníky
 • Znížená chuť do jedla

 

Diagnostika salmonelózy v chovoch hydiny

Diagnóza salmonelózy sa robí na základe klinických príznakov, laboratórnych testov a epidemiologických údajov.

 

Liečba salmonelózy v chovoch hydiny

Liečba salmonelózy v chovoch hydiny nie je vždy možná. V niektorých prípadoch sa hydina usmrtí, aby sa zabránilo šíreniu infekcie.

 

Prevencia salmonelózy v chovoch hydiny

Prevencia salmonelózy v chovoch hydiny je dôležitá pre zachovanie zdravia hydiny a zníženie rizika prenosu infekcie na ľudí. Medzi preventívne opatrenia patrí:

 • Dôkladná hygiena a dezinfekcia
 • Sledovanie zdravotného stavu hydiny
 • Očkovanie proti vybraným chorobám
 • Správna výživa hydiny

 

Správna výživa hydiny

Správna výživa pomáha posilňovať imunitný systém hydiny, čo môže znížiť riziko ochorenia.

Opatrenia na zníženie rizika prenosu salmonelózy z hydiny na ľudí

 

Kokcidióza hydiny

Kokcidióza je parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje u hydiny hnačku, úbytok hmotnosti a v závažných prípadoch aj úhyn. Parazity kokcidiózy sa môžu šíriť cez kontaminované krmivo, vodu alebo podstielku.

 

Pôvodca kokcidiózy hydiny

Kokcidiózu hydiny spôsobujú parazity rodu Eimeria. Tieto parazity sa nachádzajú v bunkách črevnej sliznice, kde sa rozmnožujú a spôsobujú jej poškodenie.

Príznaky kokcidiózy hydiny

Príznaky kokcidiózy hydiny sa môžu líšiť v závislosti od druhu parazita a závažnosti ochorenia. 

 

Medzi najčastejšie príznaky patria:

 • Hnačka
 • Znížená znáška vajec
 • Znížená chuť do jedla
 • Apatia
 • Opuchnuté žlčníky

 

Liečba kokcidiózy hydiny

Liečba kokcidiózy hydiny sa vykonáva pomocou antikokcidik. Antikokcidiká sú lieky, ktoré ničia parazity kokcidiózy.

Existujú vakcíny proti niektorým druhom kokcidiózy. Očkovanie sa odporúča najmä pre hydinu, ktorá sa používa na produkciu vajec alebo mäsa.

 

Nazokatar hydiny

Nazokatar je respiračné ochorenie, ktoré postihuje nos a dutiny hydiny. Vyvoláva ho vírus alebo baktéria a môže sa prenášať vzduchom, kontaminovaným krmivom alebo vodou, alebo priamym kontaktom s chorými alebo infikovanými zvieratami.

Príznaky

Príznaky nazokatara u hydiny sa môžu líšiť v závislosti od závažnosti ochorenia. Medzi najčastejšie príznaky patria:

 • Kýchanie
 • Výtok z nosa
 • Začervenanie očí
 • Dýchacie ťažkosti
 • Znížená produkcia vajec
 • Znížená chuť do jedla

Liečba

Liečba nazokatara závisí od pôvodcu ochorenia. V prípade bakteriálnej infekcie sa používajú antibiotiká. V prípade vírusovej infekcie nie je účinná liečba a hydina sa lieči symptomaticky.

Prevencia

 

Na záver

Choroby hydiny sú vážnym problémom, ktorý môže viesť k hospodárskym stratám a zdravotným problémom u ľudí. Prevencia je dôležitejšia ako liečba. Správna výživa pomáha posilňovať imunitný systém hydiny, čo môže znížiť riziko ochorenia. Ak spozorujete príznaky ochorenia hydiny, je dôležité čo najskôr kontaktovať veterinára.

 

Kam nahlásiť ochorenia hydiny? 

Choroby hydiny je potrebné nahlásiť príslušnému veterinárnemu orgánu. V Slovenskej republike je to Úrad veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ÚVPS SR).

 

Kam nahlásiť choroby hydiny v Slovenskej republike

 

Hlásenie chorôb hydiny v Slovenskej republike sa vykonáva nasledovne:

 1. Cez e-Hlásenie

Hlásenie chorôb hydiny sa vykonáva prostredníctvom systému hlásenia chorôb zvierat (e-Hlásenie). Na stránke ÚVPS SR je k dispozícii návod na použitie e-Hlásenia.

 1. Telefonicky

Hlásenie chorôb hydiny je možné vykonať aj telefonicky na telefónnom čísle +421 2 5939 2111.

 1. Osobistite

 

Hlásenie chorôb hydiny je možné vykonať aj osobne na ktoromkoľvek pracovisku ÚVPS SR.

 

Dôležité informácie pri hlásení chorôb hydiny

Pri hlásení chorôb hydiny je potrebné uviesť nasledujúce informácie:

 • Meno a priezvisko chovateľa
 • Adresa chovu
 • Druh a počet hydiny
 • Príznaky ochorenia
 • Dátum prvého výskytu príznakov
 • Ďalšie informácie, ktoré môžu byť relevantné pre diagnostiku ochorenia

 

Povinnosť hlásiť choroby hydiny

Hlásenie chorôb hydiny je povinnosťou všetkých chovateľov hydiny, ktorí sú registrovaní v ÚVPS SR.