Chovateľstvo

Vajcia bez škrupiny a čo ovplyvňuje kvalitu škrupiny vajec

Zaobstarali ste si chov hydiny, ale sliepky vám začali znášať vajcia bez škrupiny? Možno vás prekvapí fakt, že ide o veľmi častý problém, s ktorým sa potýkajú mnohí chovatelia. Priblížime vám príčiny a riešenia danej otázky.

Chovatelia sliepok na vajíčka majú často starosť, že im nosnice znášajú vajcia s mäkkou škrupinou alebo „papierovou“ blanou. Jednou z príčin môže byť vek. Niektorí chovatelia majú nosnice aj 3 roky, čo má za následok úplné vyčerpanie organizmu. V takomto veku už nosnice nedokážu vytvoriť dostatok vápnika na škrupine. Ďalším dôvodom môže byť podvýživa nosníc, nekvalitné krmivo alebo nedostatok potrebných vitamínov v potrave na tvorbu tvrdej škrupiny. Príčinu mäkkých vajec môže spôsobovať aj vírusové ochorenie chovu.

Pokiaľ vaše nosnice nie sú príliš staré a napriek tomu znášajú vajcia bez škrupiny, je potrebné im zabezpečiť dostatok vápnika. Do kŕmnej zmesi pre nosnice skúste pridať mletý vápenec, plastín alebo vápenný grit. Vápenný grit je dobré použiť pri večernom kŕmení. Škrupina sa začína tvoriť nad ránom, pričom nosnica využije ostatky z vápenného gritu, ktorý sa rozomieľa vo svalnatom žalúdku. Účinnosť mletého vápenca je obmedzená, lebo rýchlejšie prejde tráviacim traktom. Chovatelia, ktorí majú viac času venovať sa hydine, si môžu dávky vápnika rozdeliť u kŕmnej dávky tak, že ráno použijú mletý vápenec a večer vápenný grit. Tí, ktorí pracujú a sú časovo obmedzení v starostlivosti o hydinu si pripravujú kŕmnu zmes do zásobníkov – kŕmidiel pre sliepky na niekoľko dní. Pri tomto spôsobe kŕmenia sa dá použiť rovnaká dávka kŕmneho vápenca a vápenného gritu zamiešaného do krmiva. Po takejto kŕmnej dávke, obsahujúcej vápnik, sa problém s mäkkou škrupinou na vajciach viac nedostaví a vy sa môžete tešiť zo zdravia vašej hydiny.